אודות

אודות

wielun33

ארגון יוצאי ויילון והסביבה קיים ופעיל עשרות בשנים. חלוציו ומקימיו יזמו, פעלו, והניפו את המפעל הזה, הקטן במידותיו הפיזיות אולם הענק במידותיו האנושיות, דור מייסדיו השייכים לדור הגבורות (כמו מרים (מלה) גבע ושמולביץ דוד) בשיתוף עם דור הביניים (כמו רוגובסקי אבי) אשר כולם ביחד וכל אחד לחוד נרתמו למפעל החשוב הזה, הקימו אותו, שמרו עליו כעל בבת עיניהם, תחזקו אותו ותפעלו אותו. בתקופה האחרונה משכו פנימה את דור ההמשך (כמו הוכמן ענבל וגבע מעיין), אשר יחדיו פועלים לשמירת המשך פעילותו של הארגון. בתחילה היה הארגון מצומצם יותר, בכמות חבריו, אולם עם השנים הצטרפו בנים ובנות, נכדים ונכדות ואף נינים ונינות, של דור הגבורות ומספר חברי הארגון הלך וגדל. כתוצאה של עבודת נמלים מקודשת של ליקוט, איסוף ושמירת נתונים של מרים (מלה) גבע אודות אנשים נוספים מעיירות באזור ומויילון גם כן, הורחב מעגל החברים בארגון.

כיום מופעל הארגון על ידי דור ההמשך הצעיר בשיתוף דור הביניים, בהשגחה ותוך שיתוף פעולה הרמוני עם דור המייסדים, הוא דור השואה.

מטרות הארגון

ארגון יוצאי ויילון והסביבה מספר מטרות חשובות. החשובות ביותר הן: שמירת הקשר עם חברי הארגון באשר הם, לזכור ולהזכיר את זכר יקירנו הקדושים אשר נספו, נהרגו והושמדו בשואה, לחנך לאורם את הדורות הבאים, לספר את סיפורם ולדאוג למען לא ישכח, בידינו לשמר את מורשת עירנו ויילון וערי הסביבה. 

בנוסף, שומר הארגון רשימות של כל החברים באשר הם, ושוקד על עדכונם לצורך שמירת קשר בין כל חברי הארגון. (ניתן לראות את הרשימות הנ'ל באתר זה).wielun23

הארגון מקיים מסורת של טקס אזכרה שנתי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. הטקס מתקיים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב אליו מוזמנים כל חברי הארגון. הטקס משולב עם סיור ו/או כל פעילות אחרת משעות הבוקר ועד לשעות אחה'צ, שעת תחילת הטקס. בטקס זה אנו מבקשים להדגיש את החשיבות ולהמשיך לחזק את הקשר עם דור ההמשך שילמד וידע את תלאות השואה ויבין את אשר עבר על דור השואה, דור מייסדי הארגון.

הארגון משתדל לקיים גם פגישות חברתיות בשעות הערב לקראת חגים, תוך ארגון ערב אומנותי ופעילות חברתית, ובעיקר פגישה מחודשת של כל חברי הארגון על דורותיו, להמשך הידוק הקשר. 

הארגון, יוזם ומבצע נסיעות מאורגנות לפולין עם הדרכה צמודה וליווי מקצועי צמוד, תוך שימת דגש מיוחד על עירנו ויילון ועל ערי הסביבה, וסיור מקיף יותר של מחנות ההשמדה באזור אזורי הגטאות והערים הראשיות באזור. הסיורים מתוכננים בקפידה תוך שימת דגש רב גם על בקשות מראש של המשתתפים בטיולים מתוך רצון עז להשביע את רצון כל המשתתפים בחוויות הטיול וחזרה למקורות. 

מבנה הארגוןJOSEF10

ארגון יוצאי ויילון והסביבה הוא ארגון וולונטרי לחלוטין הפועל ללא כל מטרות רווח. כל פעילות הארגון ממומנת על ידי תרומות של אנשי הארגון. בארגון קיים ועד הארגון אשר מונה מספר מצומצם של חברים מדור הגבורות, מדור הביניים ומדור ההמשך אשר נפגשים מדי פעם, מדווחים ומחליטים על פעילות כזו או אחרת. במיוחד לקראת טקס האזכרה השנתי בקריית שאול או לפני כל פעילות אחרת במיוחד אם רחב היקפה. בוועד הארגון קיים יושב ראש הארגון, שני גזברים לפחות, ושאר חברי הוועד. אל הוועד ניתן לפנות בכל צורה שהיא ובכל נושא שהוא והארגון ישתדל לסייע ולעזור במידת יכולתו בכל אשר יתבקש. 

שונות

אנו כוועד ארגון יוצאי ויילון והסביבה נשמח ביותר לקבל הערות, הארות, בקשות, הצעות וכל דבר ו/או נושא אשר יראה לכם ו/או אפילו יעניין אתכם, ונעשה כל אשר ביכולתנו לענות, לעזור ו/או להתחשב בכל דבר שנתבקש.