פרשקה

פרשקה

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בפרשקה כ-1,000 יהודים. רובם היו סוחרים ובעלי מלאכה. בעיירה פעלו בה מפלגת אגודת ישראל, הבונד ומפלגות ציוניות. עם מוסדות החינוך היהודי נמנו תלמוד תורה, חדר מתוקן ובית ספר "בית יעקב". כמו כן היו בה ספריות יהודיות, ספרייה מטעם הבונד ומועדון ספורט.
בשנות השלושים גדל מספר התקריות האנטישמיות בעיירה.
עם הכיבוש בתחילת ספטמבר 1939 החלו הגרמנים בחטיפת יהודים לעבודת כפייה, בגזל רכושם ובמעצר של בני ערובה. בניין בית הכנסת הפך למחסן פחם. הגרמנים הקימו בעיירה יודנרט ושירות סדר יהודי.
גטו פרשקה הוקם בסתיו 1940 בכמה סמטאות מסביב לבית המדרש. לאחר זמן מה הוקף הגטו גדר תיל. בתחילה התגוררו בגטו 840 יהודים, כ-120 מהם פליטים, ואחר כך הגיעו אליו עוד כ-700 יהודים. בחורף 1941 הועברו כ-500 מיהודי הגטו למחנה העבודה בפשדמושצ'ה (Przedmoscie) ועבדו שם בתנאים קשים במחצבות ובסלילת כבישים.
גטו פרשקה חוסל באוגוסט 1942. אחרי סלקציה נשלחו בעלי מלאכה אחדים לגטו לודז' (Łódź)
27 יהודים נורו במקום, וכל השאר גורשו למחנה ההשמדה חלמנו.01986